Másodszor ismerte el Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal a MTA elnöke által felkért Kuratórium Dr. Csapó Edit kutatómunkáját

„Új típusú, egyedi optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek tervezése orvosbiológiai alkalmazásokra” című pályázatával Dr. Csapó Edit elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

Dr. Csapó Edit kutatómunkájának ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben másodszor ítélte oda a MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. A Kuratórium által felállított ragsorba az Ösztöndíjat másodszor elnyerők közt első helyen szerepelt Kutatócsoportunk vezetője.

Az „Új típusú, egyedi optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek tervezése orvosbiológiai alkalmazásokra” című pályázatában csoportvezetőnk a nemesfém nanorészecskék és nanoklaszterek méretét, morfológiáját és összetételükkel hangolható egyedi, optikai, elektromos és mágneses tulajdonságait igyekszik felhasználni új orvosbiológiai alkalmazások fejlesztéséhez. Az említett nanoméretű objektumok méretben vagy morfológiában bekövetkező kismértékű változás jelentős hatással bír a fent említett tulajdonságokra. A hároméves kutatási program célja, főként egylépéses „zöld” szintézisutak tervezése biokompatibilis, egy- és kétfémes plazmonikus és/vagy fluoreszcens nemesfém nanoszerkezetek előállítására. Ezen felül mag-héj típusú, bifunkciós mágneses-plazmonikus nanorészecskék fejlesztése, valamint ezek felhasználása kontraszt anyagként analitikai és leképezési eljárásokban, felületi módosított változataik alkalmazása célzott terápiában és intelligens hatóanyag szállító/leadó rendszerekben.

A Kutatócsoportunk minden tagja nevében gratulálunk az elismeréshez és sok sikert kívánunk a további munkához.