Nem jöttünk el üres kézzel Lisszabonból

Gombár Gyöngyi másodéves PhD-hallgatónk a 11. Nemzetközi Kolloid Konferencián a „Legjobb Poszter Díját” nyerte el

A Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén Dr. Csapó Edit által irányított Kolloidok és Nanoszerkezetek Kutatócsoport közel 10 éve foglalkozik aranytartalmú nanoszerkezetű anyagok fejlesztésével. Kutatásaik az elmúlt években olyan aranytartalmú nanoméretű anyagok előállítására irányultak, amelyek intenzív fluoreszcens tulajdonságokat mutatnak, és toxikus anyagok használata nélkül is szintetizálhatók. A „zöld kémiai” szintézisek során a prekurzor aurát ionok redukciója és az elkészített nanométerű objektumok stabilizálása egyaránt biomolekulákák felhasználásával történik.


Gombár Gyöngyi doktori munkája során az elmúlt évben vitaminokkal stabilizált arany nanoklaszterek szintézisének optimalizálásával foglakozott. Ezen kutatás keretében a kulcsfontosságú kísérleti paraméterek (reagensek mólaránya, hőmérséklet, pH, fémion-koncentráció, szintézisidő) változtatása mellett vizsgálta a vitaminok és aurát ionok közötti reakcióban keletkező klaszterek optikai és kolloid sajátságait. Majd a sikeresen előállított, kék színben emittáló klaszterek szerkezetét és antioxidáns aktivitását vizsgálta. „Production and structural analysis of small molecule-stabilized fluorescent gold nanostructures” című poszterén ezen munka eredményeit mutatta be a 2022 június 12 és 15 között, Lisszabonban megendezett 11. Nemzetközi Kolloid Konferencián.


Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk az elismeréshez és sok sikert kívánunk a további munkához.