Megkezdődött a 2021. évi SZTE SZAOK-FOK-GYTK-ETSZK TDK konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2021. november 17. és 19. között rendez a helyi TDK Konferenciát.

A megnyitó felkért előadója Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéken működő MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport vezetője. „Nemesfém nanoszerkezetek fejlesztése orvosbiológiai alkalmazásokra” című előadásában az említett tématerületen jelenleg folyó kutatások eredményei mellett tudományos pályájának meghatározó mozzanatairól is mesélt a hallgatóknak. A megnyitón elhangzott Dékáni köszöntők (00:00 – 17:00) és az előadás (17:00-tól) az alábbi linken tekinthető meg:

Ünnepélyes Megnyitó és Nyitóelőadás

A konferencia előadásai és a záró ünnepség pedig a következő oldalon keresztül tekinthetők meg:

SZTE SZAOK-FOK-GYTK-ETSZK TDK online konferencia