Fiatal kémikusok a tudomány szolgálatában

A 2019-es évben 16. alkalommal került megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepének országos és határon túli rendezvénysorozata, amelynek mottója: „Értékteremtő tudomány”.

A 2019-es évben 16. alkalommal került megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepének országos és határon túli rendezvénysorozata, amelynek mottója: „Értékteremtő tudomány”. A Magyar Tudomány Ünnepe szegedi rendezvénysorozata 2019. november 5-én a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában nyílt meg. A megnyitót követő napon, november 6-án a Fiatal kémikusok a tudomány szolgálatában című tudományos előadóülésen doktori fokozatot szerzett fiatal munkatársaink mutatták be kutatási munkájukat.

Fiatal kémikusok a tudomány szolgálatában  

2019. november 6. szerda, 13:00-18:00  

MTA-SZAB Székház 103-104 díszterem  


A SZAB Kémiai Szakbizottságának előadónapja a Magyar Tudomány Ünnepe  2019. rendezvénysorozat keretében  

  Az előadónap során a szakbizottság munkabizottságainak fiatal kutatói mutatkoznak be.  A Magyar Tudomány Ünnepe ezévi mottójának megfelelően szeretnénk lehetőséget adni a már  doktori fokozatot szerzett fiataloknak, hogy munkájukat a kémiát szerető közösség előtt  ismertethessék. A tudományt művelő szakemberek kinevelése a társadalom számára alapvető  fontosságú a jövőnk érdekében.   


Program 

13:00 Megnyitó, Tóth Ágota (szakbizottsági elnök) 

13:05 Fenol származékok átmenetifém-katalizált keresztkapcsolási reakciói, Mernyák Erzsébet (SZTE, SZKT) 

13:25 Kémiai csapadékképződés kinetikai tanulmányozása, Schuszter Gábor (SZTE, FKAT) 

13:45 Sokszínű kvantumkémia: kismolekuláktól a fehérjék modellezéséig, Czakó-Papp Dóra (SZTE, FKAT) 

14:05 Pórusos kompozitok szerkezetvizsgálata számítógépes tomográfiával, Sebők Dániel  (SZTE, AKKT) 

14:25 Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek előállítása, Varga Viktória (SZTE, FKAT)


14:45 Szünet 

15:10  Réteges anyagok a szerves kémiai reakciók szolgálatában, Varga Gábor (SZTE, SZKT) 

15:30 Fémkomplexek bevetésen: mi történhet a fém-alapú hatóanyagokkal a szervezetben, Dömötör Orsolya (SZTE, SZAKT) 

15:50 Elektrokémiai szén-dioxid redukció áramlásos elektrokémiai cellákban, Endrődi Balázs (SZTE, FKAT) 

16:10 Fluoreszcens arany nanoszerkezetek orvosbiológiai felhasználása, Ungor Ditta Anita (SZTE, FKAT)


16:30 Fotoaktív anyagok mechanokémiai előállítása, Kozma Gábor (SZTE, AKKT) 

16:50 Informális diszkusszió 

18:00 Zárszó