Újabb Bolyai-ösztöndíjas kutatóval büszkélkedhetünk

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyer Janóné Dr. Ungor Ditta Anita a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén működő MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport tudományos munkatársa

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma idén 25. alkalommal ítélte oda az ösztöndíjat, melyet ösztöndíjas kutatótársaival együtt Janóné Dr. Ungor Ditta Anita személyesen vehetett át az MTA hagyományos Bolyai-napján. Munkatársunk az ösztöndíjas időszakban olyan új típusú fluoreszcens nemesfém nanoszerkezetek előállítását tervezi, melyek sikeresen alkalmazhatók a különféle neurodegeneratív megbetegedéseket jelző biológiai kismolekulák optoelektronikai detektoraként, illetve alkalmasak lehetnek különféle vírusos megbetegedések gyors és pontos kimutatására. Mivel a szintetizált nanoklaszterek a fém-tartalom vagy a stabilizáló ligandum helyes megválasztásával (bio)katalitikus és antioxidáns aktivitásra is szert tehetnek, így kiválóan alkamazhatóak a jövőben a különféle enzimműködések (hidrogén-peroxidáz, kataláz, lánctörési antioxidáns mechanizmus) vizsgálatára, szenzorikai mérsére is. A benyújtott kutatási terv egyik alappillére az alkalmazott szintéziskörülmények és a kialakuló nanohibrid struktúrák optikai sajátságai közötti összefüggések mélyebb felderítése és olyan új mérési protokollok kidolgozása, melyek segítségével azonosíthatók és kvantifikálható az ultrakisméretű fémek enzim-másoló sajátossága. A folyadék fázisú szenzorikai méréseken alapuló érzékelők fejlesztésén túlmenően olyan papír alapú gyorstesztek kialakítása a végső cél, melyek elősegíthetik a későbbi klinikai diagnosztikában történő meghonosítását az kutatónő által fejlesztett fejlesztett szenzoroknak.

Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk az elismeréshez és sok sikert kívánunk a további munkához.