A végére és a csúcsára ért egy hallgatói karrier

Seres László végzős vegyész MSc hallgatónk a SZTE hallgatóinak adható legmagasabb szintű kitüntetésben részesült

Frissen diplomázott Seres László vegyész MSc kollégánk a hallgatók részére adható legmagasabb szintű egyetemi kitüntetést (Discipuli Pro Universitate Díj) vett át Prof. Dr. Kónya Zoltán rektorhelyettestől. A díjat a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának 2022. július 3-án megrendezett diplomaosztó ünnepségén adták át.

Az elismerést a kimagasló tanulmányi eredmény, a követelményeket jóval meghaladó szakmai és példamutató közösségi munka révén ítélte oda a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa. László 2022 szeptemberétől a SZTE TTIK Kémia Doktori Iskola PhD hallgatójaként, Dr. Csapó Edit témavezetésével kezdi meg doktori tanulmányait a Kémiai Intézet Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén 2021. november 1-én létrejött MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoportban.    
Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk az elismeréshez és sok sikert kívánunk a további munkához.


Részletes laudáció:

Seres László (II. évf. Vegyész MSc) már I. évfolyam Kémia BSc szakos hallgatóként, diákköri munka keretében, csatlakozott a TTIK Kémia Intézet Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Kolloidok és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoportjához. Kutatási munkájának eredményességét igazolja, hogy a 2020/2021. évi helyi tudományos diákköri konferencián I. helyezést ért el, majd az OTDK-n is eredményesen szerepelt; egy Q1 és egy további D1 besorolású (IFössz ~ 13) tudományos közlemény társzerzője. Kutatási tevékenysége mellett tanulmányi eredménye kiemelkedő, a végzős MSc Vegyész évfolyam egyik legjobb hallgatója. Kétszer nyerte el az SZTE TALENT Kiválósági lista BRONZ FOKOZATÚ ösztöndíját, valamint háromszor részesült az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány Kuratóriumának Díjában. A 2020/21. évi UNKP program ösztöndíjasa volt, emellett a 2021/2022. évi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egyik díjazottja. Kimagasló tanulmányi eredménye és kutatási tevékenysége mellett a hallgatói öntevékenység szervezésben is aktívan részt vesz. 2017 óta az Eötvös Loránd Szakkollégium bizottsági tagja, a Kémia Műhely titkára. Szervezője volt a VIII. Eötvözetdiák konferenciának, valamint a nevezett Szakkollégium Tehetség HÍD programjának egyik meghatározó koordinátora. A Szakkollégium több éve eredményesen szervez VEGYETEM elnevezéssel gólyatábort a leendő Kémia szakos hallgatóknak, mely a diákoknak nagysegítséget nyújt a beilleszkedésben; 2020 óta Seres László ezen program főszervezője. A SZTE 2014-ben indította Alumni Mentorprogramját, ahol a tehetséges hallgatók önkéntes alapon segítenek a tanulmányaikkal elmaradt diákoknak felzárkózni. Seres László 2020 óta ezen programnak is aktív tagja.