Két egyetem, két tanszék, két dolgozat és tizenhat év

Seres László a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének I. éves PhD hallgatója a Magyar Kémikusok Egyesületének nívódíját nyerte el

A Magyar Kémikusok Egyesülete idén is nívódíjjal jutalmazta azokat a nappali tagozatos, mesterszakos (MSc) hallgatókat, akik kémiával kapcsolatos témában készítenek kiemelkedő színvonalú diplomamunkát. Az elismerésre nem csupán vegyész, hanem vegyészmérnök, gyógyszerész, környezettudós és kémiatanár hallgatók által készített dolgozatok is jelölhetők. A nívódíj adományozásának célja a tehetséges ifjú szakemberek ösztönzése, amelyhez a MKE az egyes intézményektől kér javaslatokat, majd az egyesület Műszaki Tudományos Bizottsága választja ki a nívódíjra érdemes dolgozatokat.

A MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoportja számára külön öröm, hogy idén a 11 díjazott között szerepel a csoport legifjabb PhD hallgatója Seres László. László a rangos elismerést „Humán szérum albumin és hialuronsav-tartalmú komplex gyógyszerhordozó részecskék karakterizálása” című diplomamunkájával nyerte el. A dolgozat elkészítése során jelenlegi PhD témavezetője Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus és a csoport tudományos munkatársa Dr. Varga Norbert irányította a kutatási munkáját.

A díjjal járó elismerő oklevelet a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja által szervezett XLV. Kémiai Előadói Napok (2022. október 25-27.) keretében Prof. Kiss Tamás, emeritus professzor, a Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke adta át. Az átadót követően a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában megrendezett konferencián a nívódíjjal elismert hallgatók előadás keretében mutatták be kutatási témáikat és eredményeiket, névsoruk pedig megjelenik a Magyar Kémikusok Lapjában.


Különös és örömteli párhuzam, hogy 16 évvel ezelőtt, 2006 októberében László témavezetője Dr. Csapó Edit vehette át a nívódíjat a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában Prof. Dr. Fülöp Ferenc akadémikustól. Kutatócsoportunk vezetője a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén, Prof. Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár témavezetésével készítette el „Új sziderofór modellek Cu(II), Ni(II) és ZN(II) komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata” című nívódíjas diplomamunkáját.

A csoport minden tagja nevében gratulálunk a jelenlegi és egykori díjazottnak, hasonló sikereket és jó egészséget kívánunk további munkájukhoz.