Nanoklaszterekkel és liposzómákkal szerepeltünk a helyi Kémia TDK konferencián

Torma Bianka és F. Várkonyi Egon képviselte kutatócsoportunkat a TDK konferencia Szerves kémia / Biokémia szekciójában

Az SZTE TTIK hagyományosan páros években rendez két helyi TDK konferenciát a tavaszi és őszi szemeszterek végén. Ennek keretében idén ősszel november 24-én került megrendezésre a helyi Kémia TDK konferencia. A kémia tudományterületre beérkezett 21 db dolgozatot a szervezők Felületkémia / Katalízis / Analitika; Szervetlen- és Bioszervetlen kémia; valamint Szerves kémia / Biokémia szekciókba sorolták be. A helyi forduló Szerves kémia / Biokémia szekciójában Torma Bianka, III. évf. kémia BSc hallgatónk és F. Várkonyi Egon, II. évf. vegyész MSc hallgatónk képviselte kutatócsoportunkat. Bianka „γ-globulin-Au/Ag nanoklaszterek: az ezüst tartalom hatása az optikai sajátságokra és a szenzorikai szelektivitásra” című dolgozatának elkészítése során Janóné Dr. Ungor Ditta Anita, tudományos munkatárs és Juhászné Dr. Csapó Edit, egyetemi adjunktus nyújtott segítséget. Egon „Kolloidális ható-anyaghordozó rendszerek tervezése B1-vitamin kapszulázására, valamint mRNS szövetspecifikus célbajuttatására” című pályamunkája a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Molekuláris Stresszbiológia Csoportjával együttműködésben készült, így fent említett munkatársaink mellett Dr. Gombos Imre, tudományos munkatárs segítette a diákköri kutatást. A zsűri döntése alapján Bianka és Egon egyaránt a szekciójuk megosztott második helyét érdemelte ki dolgozatával és a konferencián bemutatott előadásával. Az elért helyezés minkettőjüket feljogosítja, hogy a tavasszal megrendezésre kerülő 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián mutassák be kutatási eredményeiket.  Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk Biankának és Egonnak, valamint témavezetőiknek az elért eredményekhez.