Az Év Fiatal Oktatója

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa „Az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet” adományozta 2021-ben Juhászné Dr. Csapó Editnek, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusának.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa „Az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet” adományozta 2021-ben Juhászné Dr. Csapó Editnek, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusának. Az elismerést a SZTE  a SZTE 2021-2022 tanévnyitóján adták át, amely egyben az Országos Felsőoktatási Tanévnyitó, valamint az SZTE Centenáriumi Rendezvénysorozatának nyitó eseményeként került megrendezésre.


Dr. Csapó Edit 2017.07.01 óta a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusaként, a Kolloidika gyógyszerészeknek és a Nanomedicina című kollokviumi tárgyak előadója. Ezen felül gyakorlatvezetőként az Általános kémiai, Fizikai-kémiai és Nanomedicina szemináriumok és laboratóriumi gyakorlatok oktatásában vesz részt. Kiemelkedő oktatási munkájának elismeréseként a 2018/19 tanév„Legjobb előadó oktatónak” választották a II. gyógyszerészhallgatók, majd 2020-ban a TTIK kiváló oktatójának járó Aranykréta díjat nyerte el a Kar hallgatóinak szavazata alapján.


Iskolateremtő munkásságát mi sem igazolja jobban, mint hogy 37 évesen témavezetője volt eddig 8 fő BSc/MSc hallgatónak, továbbá 3 fő PhD hallgató (Janóné Ungor Ditta, Ahmed Mohsen Ismail és Varga Norbert) védte meg doktoriértekezését irányítása mellett. Hallgatói közül többen is részesültek rangos elismerésben: A SZTE leginnovatívabb PhD munkáért járó elismerést 2019-ben Janóné Dr. Ungor Ditta Anita PhD hallgatója nyerte; Seres László két alkalommal részesült a Sófi József Ösztöndíj Kuratóriumi Díjában, valamint elnyerte az SZTE Talent Kiválósági lista – Bronz fokozatát. Két hallgatója (Seres László, Dr. Varga Norbert) az Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj díjazottja. Jelenleg négy BSc/MSc hallgató és három Ph.D hallgató (Gombár Gyöngyi, Kovács Alexandra és Turcsányi Árpád) munkáját irányítja.


Oktatási feladatai mellett alapkutatás keretein belül plazmonikus és fluoreszcens sajátságú nemesfém nanoszerkezetű anyagok szintézisével foglalkozik, melyek újszerű diagnosztikai eljárások, analitikai módszerek, korszerű biológiai szenzorok és elektrokatalizátorok fejlesztéséhez járul hozzá. A kolloidális gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztése kapcsán 2016 óta végzett kutatásaiban a hatóanyagok célzott transzportja és a hatóanyag szabályozott leadásának megvalósítása a legfőbb cél. Kutatási munkájának legújabb eredményeit folyamatosan beépíti az általa oktatott „Nanomedicina” előadás és gyakorlat szakmai anyagába, így a kurzust nagy számban látogató ÁOK, GYTK, TTIK és FOK Karokról érkező hallgatók átfogó képet kaphatnak a nanoszerkezetű anyagok gyógyászati célú lehetőségeiről.

Több alkalommal volt meghívott előadója Egyetemi Szakkollégiumoknak (Eötvös; Kabay), valamint az SZTE Klebersberg Könyvtár által szervezett 35. Őszi Kulturális Napokon is előadott. 2021 évtől a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium három tanulójának is lehetőséget biztosít, hogy bekapcsolódjanak a Kutatócsoportban folyó kutatási munkába.