Bolyai-plakettel ismerték el a legkiválóbb ösztöndíjasokat

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma idén 24. alkalommal ismerte el Bolyai-plakettel a kiemelkedő minősítésű korábbi ösztöndíjasokat. Tizenhárom pályatársával együtt Dr. Csapó Edit személyesen vehetett át a kitüntetést a MTA hagyományos Bolyai-napján.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma húsz éve ismeri el emléklappal a záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasokat. Közülük a legkiválóbb teljesítményt nyújtó kutatokat pedig az emléklap mellett a MTA Bolyai-plakettel tünteti ki. Ebben az évben szeptember 16-án adta át Freund Tamás az MTA elnöke és Tulassay Tivadar a Kuratórium elnöke a plaketteket és az emléklapokat.

Dr. Csapó Edit záró kutatási beszámolóját a minősítés értelmében azért ítéltek kiemelkedőnek, mert a beadott kutatási pályázatával összhangban szervetlen, fehérje és biokompatibilis polimer alapú kolloidális gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztése során időarányosan teljesített kutatási tervét és publikálta eredményeit. Az ösztöndíjas időszak eredményeit 28 angol nyelvű, bírált közleményben publikálta a szakterület Q1 és D1 kategóriájú tudományos folyóirataiban, ezek közel felének első vagy levelező szerzője. A publikációk összesített impakt faktora 135, közülük 8 magas hatástényezőjű (IF>5) folyóiratban jelent meg. A pályázat benyújtásakor tervezett 6-9 cikk megjelentetését ezzel mintegy háromszorosan túlteljesítette, átlagban 6 hetente jelent meg publikációja a 3 éves ösztöndíj időszaka alatt.

A publikációs aktivitás mellett kutatási eredményeit 12 konferencia előadás és 27 poszter bemutató formájában ismertette. Ezeken felül a graduális oktatásban és az utánpótlás-nevelésben is komoly szerepet vállalt és kiemelkedően teljesített. Az ösztöndíj időszaka alatt 6 fő szaklaboros és 2 fő PhD hallgatónak témavezetője valamit 1 PhD hallgatónak társ-témavezetője volt. Kiemelkedő oktatási tevékenységét a ösztöndíjas időszakban a Természettudományi és Informatikai Kar Aranykréta Díjával és a Szegedi Tudományegyetem „Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevele” díjjal ismerték el.

Hallgatói között találhatunk a Sófi József Ösztöndíj Kuratóriumi Dijával a SZTE Talent Kiválósági lista - Bronz fokozatával és az ÚNKP Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázatával elismert diákot. Számos alap- és mester hallgatója ért el helyezést helyi és országos Tudományos Diákköri Konferencián. Jelenlegi és volt PhD hallgatói között pedig ÚNKP Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjas, ÚNKP Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjas és a SZTE Innovációs Díjai közül a leginnovatívabb PhD munkáért járó elismeréssel bíró egyaránt megtalálható.

A Kutatócsoportunk minden tagja nevében gratulálunk az újabb elismeréshez és sok sikert kívánunk a további munkához.

A Bolyai-napon készült felvétel az alábbi linkre kattintva érhető el.

Bolyai-nap 2021. szeptember 16