FK_131446 OTKA pályázat (2019 -

Hangolható katalitikus és optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek

A kutatási program célkitűzése olyan új nemesfém nanoszerkezetek előállítása és jellemzése, melyeket szerkezetfüggő egyedi katalitikus és optikai (plazmonikus és/vagy fluoreszcens) tulajdonságaik révén számos alkalmazásterületen kísérlünk meg eredményesen alkalmazni. Sikeres előkísérletekre alapozva egyrészt arany-tartalmú, főként kétfémes, plazmonikus nanorészecskéket tervezünk előállítani, melyek ígéretes katalizátornak bizonyulnak a szén-dioxid elektrokémiai úton történő szabályozható átalakításához. A funkcionalizált arany kolloidok felhasználása révén a gyengének minősülő intermolekuláris fehérje-fehérje ill. fehérje-gyógyszermolekula kölcsönhatások detektálhatóságát igyekszünk javítani továbbá az arany nanoszerkezetek fehérjékhez történő kötődését kvantitatívan jellemezni szilárd/folyadék határfelületen végzett felületi plazmon rezonancia spektroszkópiás vizsgálatokban. A plazmonikus nanorészecskék mellett fluoreszcens sajátsággal rendelkező, biokompatibilis fehérje-, polipeptid-, és aminosav-stabilizált arany nanoklaszterek méretszabályozott szintézise által kívánunk optikai bioszenzorokat fejleszteni, amelyek feladata a toxikus és esszenciális fémionok, ill. biomolekulák/metabolitok szelektív és gyors fluoreszcencia-alapú detektálása. Hatékony szenzor rendszerek fejlesztése érdekében a fluoreszcens nanoszerkezetek stabilitásának és citotoxicitásának vizsgálata is kiemelt része a kutatási programnak. Emellett a kiemelkedő kvantumhasznosítási tényezővel rendelkező nanoklasztereket kutatócsoportunkban előállításra kerülő nanoméretű célzott hatóanyag szállító és szabályozott leadó kompozit rendszerek fluoreszcens jelölésére is megkíséreljük felhasználni.

Projekt kezdete: 2019-12-01        vége: 2023-11-30

Kutatóhely neve és címe 
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
(Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar)
6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.

Vezető kutató: 

Juhászné Dr. Csapó Edit    egyetemi adjunktus

Honlap: csapoedit.hu 
Publikációk: Google Scholar
E-mail: juhaszne_at_chem.u-szeged.hu
Telefon: 54-4476

Résztvevő kutatók:  

Dr. Szilágyi István    egyetemi adjunktus
 
Publikációk: Google Scholar
E-mail: szistvan_at_chem.u-szeged.hu
Telefon: +36 62 343 255

Dr. Varga Viktória    tudományos munkatárs

Honlap: ResearchGate 
Publikációk: MTMT
E-mail: vhornok_at_chem.u-szeged.hu
Telefon:  54-4211

Dr. Juhász Ádám    tudományos munkatárs

Honlap: ResearchGate 
Publikációk: Google Scholar
E-mail: juhaszad_at_chem.u-szeged.hu
Telefon: 54-4211
 
Turcsányi Árpád    PhD hallgató

Honlap: ResearchGate 
Publikációk: MTMT
E-mail: tarpad_at_chem.u-szeged-hu
Telefon: 54-3759

Janóné Dr. Ungor Ditta Anita    tudományos munkatárs

Honlap: ResearchGate 
Publikációk: Google Scholar
E-mail: ungord_at_chem.u-szeged.hu
Telefon: 54-6827

Dr. Varga Norbert    tudományos munkatárs

Honlap: ResearchGate 
Publikációk: MTMT
E-mail: vargano_at_chem.u-szeged.hu
Telefon: 54-3759

A kutatási program keretében megjelent publikációk:
 1. Correlation between the work function of Au–Ag nanoalloys and their electrocatalytic activity in carbon dioxide reduction AM Ismail, E Csapó, C Janáky, Electrochimica Acta 313, 171-178. 2019. doi: 10.1016/j.electacta.2019.05.016 
 2. Reduction of tetrachloroaurate (Iii) ions with bioligands: Role of the thiol and amine functional groups on the structure and optical features of gold nanohybrid systems D Ungor, I Dékány, E Csapó, Nanomaterials 9 (9), 1229. 2019. doi: 10.3390/nano9091229
 3. Chitosan-modified hyaluronic acid-based nanosized drug carriers Á Turcsányi, N Varga, E Csapó, International Journal of Biological Macromolecules 148. 218-225. 2020. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.01.118
 4. Porosity determination of nano- and sub-micron particles by single particle inductively coupled plasma mass spectrometry A Kéri, A Sápi, D Ungor, D Sebok, E Csapó, Z Konya and G Galbács, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 35. 1139-1147. 2020. doi: 10.1039/D0JA00020E
 5. Thermodynamic and kinetic insights into the interaction of kynurenic acid with human serum albumin: Spectroscopic and calorimetric approaches V Hornok, Á Juhász, G Paragi. A N. Kovács, E Csapó, Journal of Molecular Liquids 313. 112869. 2020. doi: 10.1016/j.molliq.2020.112869
 6. Novel feasibilities for preparation of serum albumin-based core-shell nanoparticles in flow conditions AN Kovács, N Varga, G Gombár, V Hornok, E Csapó, Journal of Flow Chemistry, (Accepted Manuscript) doi: 10.1007/s41981-020-00088-4
 7. Au/Pb Interface Allows Methane Formation Pathway in Carbon Dioxide Electroreduction AM Ismail, GF Samu, HC Nguyën, E Csapó E, N Lopez N, C Janáky, ACS Catal 10, 5681−5690. 2020 doi: 10.1021/acscatal.0c00749
 8.  Mapping fluorescence enhancement of plasmonic nanorod coupled dye molecules E Tóth, D Ungor, T Novák, G Ferenc, B Bánhelyi, E Csapó, M Erdélyi, ... Nanomaterials 10 (6), 1048. 2020. doi: 10.3390/nano10061048
 9. Fluorescent Labeling of Hyaluronic Acid-Chitosan Nanocarriers by Protein-Stabilized Gold Nanoclusters 
 10. Á Turcsányi, D Ungor, E Csapó, 
 11. Crystals 10 (12), 1113 (2020) doi: 10.3390/cryst10121113

 12. Serum protein-hyaluronic acid complex nanocarriers: structural characterisation and encapsulation possibilities AN Kovács, N Varga, Á Juhász, E Csapó, Carbohydrate Polymers 251. 117047. 2021. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.117047
 13. Spreadsheet-based nonlinear analysis of in vitro release properties of a model drug from colloidal carriers Á Juhász, , D Ungor, K Berta, L Seres, E Csapó Journal of Molecular Liquids, 147, 311-318. 2021. doi: 10.1016/j.molliq.2021.115405
 14. The pH-Dependent Controlled Release of Encapsulated Vitamin B1 from Liposomal Nanocarrier, Á Juhász, D Ungor, EZ Várkonyi, N Varga, E Csapó, International Journal of Molecular Sciences, 22(18), 9851. 2021. doi: 10.3390/ijms22189851
 15. Cytotoxicity studies of protein-stabilized fluorescent gold nanoclusters on human lymphocytes, D Ungor, A Barbasz, A Czyzowska, E Csapo, M Ocwieja, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 200, 111593. 2021. doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.111593
 16. The surface-dependent biological effect of protein-gold nanoclusters on human immune system mimetic cells, A Czyżowska, A Barbasz, L Szyk-Warszyńska, M Oćwieja, E Csapó, D Ungor, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 620, 126569. 2021. doi: 10.1016/j.colsurfa.2021.126569
 17. Yellow-emitting Au/Ag bimetallic nanoclusters with high photostability for detection of folic acid, D Ungor, I Szilágyi, E Csapó, Journal of Molecular Liquids 338, 116695. 2021. doi: 10.1016/j.molliq.2021.116695
 18. Detailed Calorimetric Analysis of Mixed Micelle Formation from Aqueous Binary Surfactants for Design of Nanoscale Drug Carriers, Á Juhász, L Seres, N Varga, D Ungor, M Wojnicki, E Csapó, Nanomaterials 11(12), 3288. 2021. doi.org/10.3390/nano11123288
 19. Albumin-hyaluronic acid colloidal nanocarriers: Effect of human and bovine serum albumin for intestinal ibuprofen release enhancement, AN Kovács, G Katona, Á Juhász, GyT Balogh E Csapó, Molecular Liquids 351, 118614. 2022doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118614
 20. Evaluation of noble metal nanostructure-serum albumin interactions in 2D and 3D systems: Thermodynamics and possible mechanisms, D Ungor, Á Juhász, N Varga, E Csapó, Advances in Colloid and Interface Science, 301, 102616, 2022 doi.org/10.1016/j.cis.2022.102616Módosítva: 2022.02.21.