Nanohibrid Struktúrák Kutatócsoport (2017 - 2021)

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén működő Nanohibrid Struktúrák Kutatócsoport interdiszciplináris motivációjú kutatási profilját alapvetően a biomolekulákkal funkcionalizált nemesfém nanorészecskék és nanoklaszterek méretszabályozott szintézise, karakterizálása és szenzorikai alkalmazásának vizsgálata határozza meg. Emellett a csoport tagjai folyamatosan végeznek alkalmazás orientált kutatásokat az ultravékony hibrid filmek kialakítását és vizsgálatát, az anizometrikus részecskékből felépíthető nanostruktúrák és önszerveződő (asszociációs) kolloidok, határfelületi és tömbfázisbeni viselkedésének megismerését valamit polimer és fehérje alapú kolloidális gyógyszerhordozók fejlesztését célzó projektekben. A nanostruktúrált rendszerek vizsgálatában alkalmazott kísérleti technikák révén szerzett információk hozzájárulhatnak az élettani jelentőséggel bíró makromolekulák és önszerveződő rendszerek sajátságainak modellezéséhez és megismeréséhez. Ezen ismeretek révén olyan neurodegeneratív kórképek molekuláris szintű kialakulásának megismerésére adódik lehetőség, mint például a sokak által ismert és sajnos meglehetősen gyakori Alzheimer-kór. A Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus által vezetett kutatócsoport eredményei folyamatosan a tudományterület nemzetközileg elismert, rangos folyóirataiban jelennek meg, ezekre az utóbbi öt évben több mint hétszáz alkalommal hivatkoztak hazai és külföldi pályatársak.

A csoport tagjai a Szegedi Tudományegyetemen közel fél évszázados múltra visszatekintő és nemzetközi szinten elismert klasszikus kolloid kémiai tudásbázisra építkezve az elmúlt évek során sikeresen folytattak korszerű és eredményes alap- és alkalmazott kutatásokat. Mindezen eredmények megszületésére az a több évtizedes munkásság nyújtott lehetőséget, amely során Prof. Dr. Dékány Imre akadémikus, tanszék- és kutatócsoport vezetőként korszerű méréstechnikák és eljárások honosítását, valamint a különböző tudományterületeken jártas kutatók integrációját ösztönözte, ezáltal korábban példátlan interdiszciplináris kutatások indulhattak.

A csoport tagjai

Juhászné Dr. Csapó Edit kutatócsoport vezető
egyetemi adjunktus

Dr. Varga Viktória
tudományos munkatárs


Janóné Dr. Ungor Ditta Anita tudományos munkatárs


Dr. Juhász Ádám
tudományos munkatárs


Marótiné Szokolai Hajnalka tanszéki mérnök

Bélteki Rita
tanszéki mérnök

     Dr. Varga Norbert
tudományos munkatárs

Turcsányi Árpád
tanszéki mérnök

Kovács Alexandra
PhD-hallgató

Gombár Gyöngyi
PhD-hallgató

A csoport elérhetőségei

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Bolyai épület I. emelet 142-143, 146-148
Bejárat: Tisza Lajos krt. 84. (Google Maps)
Csoportvezető: Juhászné Dr. Csapó Edit
Publikációk: Google Scholar
Telefon: 54-4476

Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont
6720 Szeged Szikra utca 2. magasföldszint (Google Maps)
Laboratórium vezető: Janóné Dr. Ungor Ditta Anita
Honlap: ResearchGate
Publikációk: Google Scholar
E-mail: ungord@chem.u-szeged.hu
Telefon: 54-6827

A csoportban dolgozó hallgatók

Juhászné Dr. Csapó Edit témavezetésével

Katona József
gyógyszerész diplomamunkás


Seres László 
vegyész MSc diplomamunkás


Janóné Dr. Ungor Ditta Anita témavezetésével


Demkó Csilla
kémia BSc szakdolgozó

Kuklis Loretta
kémia BSc szakdolgozó

Várkonyi Egon
kémia BSc szakdolgozó


Dr. Varga Viktória témavezetésével


Keristina Wagdi Kamil Amin

vegyész MSc diplomamunkás

A csoportban korábban végzett hallgatók

Kismárton Barbara (Kémia BSc szak) "AMP-stabilizált arany és arany/ezüst ötvözet nanoklasztaerek szenzorikai alkalmazása" 2017. témavezetők:  Dr. Janovák László és Juhászné Dr. Csapó Edit

Berta Katalin (Molekuláris bionika BSc szak) "Liposzómális gyógyszerhordozó előállítása és jellemzése" 2017. témavezetők: Juhászné Dr. Csapó Edit és Ungor Ditta Anita

Horváth Krisztián (Molekuláris bionika BSc szak) "Immunofehérjével stabilizált arany nanoklaszterek felhasználása L-kinurenin fluorimetriás kimutatására" 2017. témavezetők: Juhászné Dr. Csapó Edit és Ungor Ditta Anita

Rutka Lili (Gyógyszerész) "Szérum fehérje- és liposzóma-alapú kolloidális gyógyszerhordozó rendszerek tervezése" 2020. témavezető: Juhászné Dr. Csapó Edit

Gombár Gyöngyi (Vegyész MSc szak) "Felületi plazmon rezonancia alapú szenzortechnika alkalmazása makromolekulák és ligandumaik önszerveződésének vizsgálatában" 2020. témavezető: Juhászné Dr. Csapó Edit Konzulens: Dr. Juhász Ádám

Seres László (Kémia BSc szak) "Vegyes összetételű micellák képződése kationos és nemionos felületaktív anyagok vizes oldataiból" 2020. témavezetők: Juhászné Dr. Csapó Edit és Dr. Juhász Ádám

Coulburn Samuel Paul (Kémia BSc szak) "Fluoreszcens B1-Au nanoklaszter előállítása és kölcsönhatásának vizsgálata szérum fehérjével" 2020. témavezetők: Juhászné Dr. Csapó Edit és Janóné Dr. Ungor Ditta Anita

Katona József (Gyógyszerész) "Hialuronsav/szérum albumin-alapú komplex gyógyszerhordozó rendszerek tervezése" 2021. témavezető: Juhászné Dr. Csapó Edit

Kuklis Loretta (kémia BSc szak) "Nukleotid-stabilizált réz nanoklaszterek fluoreszcencia kioltása, mint potenciális bioszenzorikai lehetőség" 2021. témavezető: Janóné Dr. Ungor Ditta Anita

Várkonyi Egon (kémia BSc szak) "B1-vitamin tartalmú liposzómális hordozó részecskék tervezése" 2021. témavezetők: Juhászné Dr. Csapó Edit és Janóné Dr. Ungor Ditta Anita

Keristina Wagdi Kamil Amin (Vegyész MSc szak) "Encapsulation of kynurenic acid and its analogue in desolvated serum albumin nanoparticles" 2021. témavezető: Dr. Varga Viktória


Hallgatói díjak

Rutka Lili (Gyógyszerész) 2017. TDK helyi forduló 2.helyezés  a Gyógyszerésztudományi Szekcióban - "Fehérje alapú-, mag-héj szerkezetű kolloidális gyógyszerhordozó rendszerek" - témavezető: Juhászné Dr. Csapó Edit

Seres László (Kémia BSc szak) 2019. Sófi József Ösztöndíj Kuratóriumi Díj

Seres László (Kémia BSc szak) 2020. Sófi József Ösztöndíj Kuratóriumi Díj

Seres László (Kémia BSc szak) 2020. SZTE Talent Kiválósági lista - Bronz fokozat

Seres László (Vegyész MSc szak) 2020. ÚNKP Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázat 2020/2021

Seres László (Vegyész MSc szak) 2020. évi őszi Tudományos Diákköri Konferencia Kémia II. szekció I. helyezés

Kovács Alexandra (II. PhD hallgató) 2021. XXIV. Tavaszi Szél Konferencia Gyógyszerészeti ... kémiai alszekciójában III. helyezés

Seres László (Vegyész MSc szak) 2020/2021 tanév SZTE TALENT Kiválósági lista BRONZ FOKOZATÚ ösztöndíj

Seres László (Vegyész MSc szak) 2021/2022 tanév Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj


A csoport együttműködései:

                                                    


Módosítva: 2021.11.03.