Juhászné Dr. Csapó Edit

egyetemi adjunktus

Szakmai önéletrajz


Személyi adatok

Név:

Juhászné Dr. Csapó Edit
Születési hely, idő:
Berettyóújfalu, 1983. június 2.
Családi állapot:
házas, 1 gyermek (Dóra, 2012)
Munkahelyi cím:

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
6720 Szeged, Aradi Vt. 1. Bolyai ép. 1. em. 143. iroda. (Google Maps)

Telefon:
+36 (62) 544-476
E-mail:

tidecs2000_at_yahoo.co.uk

juhaszne.csapo.edit_at_med.u-szeged.hu

juhaszne_at_chem.u-szeged.hu


Munkahelyek


2021. nov.:SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus
2017. júl. - 2121. nov.
MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, tudományos főmunkatárs (főállásban)
2017. júl. - 2021. nov.

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus (részmunkaidőben)

2010-2016:

MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport

SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, tudományos munkatárs (6 év 6 hónap)

2009-2010:
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, kutató (7 hónap)


Képesítések


2023. ápr.:Habilitált egyetemi adjunktus
2010. ápr.:

Kémia Ph.D. fokozat (summa cum laude) Debreceni Egyetem TEK Kémia Doktori Iskola Koordinációs kémia program

Értekezés címe: Imidazoltartalmú monohidroxámsavak oldatbeli kölcsönhatása Cu2+-, Ni2+- és Zn2+-ionokkal
Témavezető: Prof. Dr. Farkas Etelka, egyetemi tanár

2006-2009:
Ph.D. hallgató, Debreceni Egyetem TEK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport 
2006. jún.:
DE TEK okleveles vegyész diploma (jeles)
2001-2006:

DE TEK vegyészhallgató

Diplomamunka címe: Új sziderofór modellek Cu(II), Ni(II) és Zn(II) komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata”
Témavezető: Prof. Dr. Farkas Etelka, egyetemi tanár

1997-2001:
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium


Külföldi tanulmányutak,
szakmai látogatások


2008:
Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico, Lisbon Portugal
(1 hónap tanulmányút, magyar-portugál TÉT pályázat keretében)
2011:
AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland (szakmai látog.)
2011:
Fraunhofer Institute, Bremen, Germany (szakmai látogatás, projektzárás)
2011-2015:
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia 
(Magyar-Horvát Akadémiai kétoldalú mobilitási pályázat keretében, több alkalommal 4x1 hét)
2015:
Max-Planck Institute of Quantum Optics, Garching, Germany (szakmai látog.)
2018:AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland (szakmai látog.)
2021:Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences / AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland (szakmai látog.)


Díjak


2006:
Magyar Tudományos Akadémia, „Nívó díj”
2006:
Debreceni Egyetem TEK emlékplakett, „kiváló hallgató”
2006:
DE TEK Tudományos Diákköri Konferencia, II. helyezés
2010-2013:
MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj (2015. április 15-ig hosszabbítva)
2015:
Elismerő oklevél, Kisfaludy Lajos Alapítvány Publikációs Díj 2015, 
a Coll. Surf. B, 123 (2014) 924-929 közleményben összefoglalt tevékenységért
2015:
MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia pályázat 2015, élettudomány szekció
2016:
MTA Akadémiai Ifjúsági Díj 2016
2017-2020:
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00179/17/7)
2018:
ÚNKP-18-4.- Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (UNKP-18-4-SZTE-34)
2018:
L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért
2019:
ÚNKP-19-4.- Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (UNKP-19-4-SZTE-57)
2019:Az év legjobb előadó oktatója (SZTE GYTK II. éves gyógyszerész hallgatók szavazata alapján)
2020:Aranykréta díj (SZTE TTIK hallgatóinak szavazata alapján)
2021:Bolyai-plakett (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma)
2021:Az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevél (Szegedi Tudományegyetem Szenátusa)
2022:A SZTE Természettudományi és Informatikai Karának Tudományos Díja (SZTE TTIK Kari Tanácsa)


Nyelvismeret


Angol:
Középfok C típus (2005)
Német:
Alapfok B típus (2009)


Oktatási tevékenység


2023-tól:
 • Általános kémia előadás gyógyszerészeknek (magyar és angol nyelven)
 • Nanomedicina előadás
 • Általános kémiai szeminárium gyógyszerész/kémia BSc szakon
 • Kémiai számítások szeminárium biológia szakosoknak
 • Általános kémia laboratórium gyógyszerészeknek
 • Fizikai Kémiai laboratórium gyógyszerészeknek
2017-től:
 • Általános kémia laboratórium gyógyszerészeknek
 • Általános kémiai szeminárium kémia BSc szakon
 • Fizikai Kémiai laboratórium gyógyszerészeknek
 • Kolloidkémia előadás gyógyszerészeknek
 • Nanomedicina előadás és laboratóriumi gyakorlat 
2016-tól
 • Nanomedicina előadás és laboratóriumi gyakorlat 
2004-2009:

Debrecen

 • Általános Kémia” laboratóriumi gyakorlat
 • "Szervetlen Kémia” laboratóriumi gyakorlatok
 • „Kvalitatív Analitika” laboratóriumi gyakorlat
 • „Kvantitatív Analitikai Kémia” szeminárium
 • Műszeres Analitika” laboratóriumi gyakorlat (angol nyelven)
 • Műszeres Analitika” laboratóriumi gyakorlat (magyar nyelven)
Diplomamunka/szakdolgozat témavezetés

2017.

 • Kismárton Barbara (Kémia BSc szak) "AMP-stabilizált arany és arany/ezüst ötvözet nanoklasztaerek szenzorikai alkalmazása"
 • Berta Katalin (Molekuláris bionika BSc szak) "Liposzómális gyógyszerhordozó előállítása és jellemzése"
 • Horváth Krisztián (Molekuláris bionika BSc szak) "Immunofehérjével stabilizált arany nanoklaszterek felhasználása L-kinurenin fluorimetriás kimutatására"

2020.

 • Rutka Lili (Gyógyszerész) "Szérum fehérje- és liposzóma-alapú kolloidális gyógyszerhordozó rendszerek tervezése"
 • Gombár Gyöngyi (Vegyész MSc szak) "Felületi plazmon rezonancia alapú szenzortechnika alkalmazása makromolekulák és ligandumaik önszerveződésének vizsgálatában"
 • Seres László (Kémia BSc szak) "Vegyes összetételű micellák képződése kationos és nemionos felületaktív anyagok vizes oldataiból"
 • Coulburn Samuel Paul (Kémia BSc szak) "Fluoreszcens B1-Au nanoklaszter előállítása és kölcsönhatásának vizsgálata szérum fehérjével"

2021.

 • Katona József Zsolt (Gyógyszerész) "Hialuronsav/szérum albumin-alapú komplex gyógyszerhordozó rendszerek tervezése"

2022.

 • Seres László (Vegyész MSc szak) "Humán szérum albumin- és hialuronsav-tartalmú komplex gyógyszerhordozó részecskék karakterizálása"

2023.

 • F. Várkonyi Egon (Vegyész MSc szak) "Nemesfém klaszterek kölcsönhatása szérum fehérjével 2D és 3D rendszerekben"
 • Torma Bianka (Kémia BSc szak) "Triptofán metabolitok azonosítása kétfémes nanoklaszterek felhasználásával"
 • Szűcs Zsófia (Gyógyszerész) "Azolektin-alapú liposzómális vitaminhordozó előállítása és funkcionális jellemzése"
 • Katona Orsolya (Gyógyszerész) "Eltérő morfológiájú plazmonikus és mágneses nanoszerkezetek előállítása gyógyszerhordozó részecskeként történő alkalmazásukhoz" 

PhD témavezetés


Megvédett (3):

Janóné Dr. Ungor Ditta Anita "Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik" (Kémia Doktori Iskola) 2018. május 18.

Dr. Ahmed Mohsen Mohamed Ismail Mohamed "Electochemical reduction of carbon dioxide on gold-based bimetallic electrodes" társtémavezetés (Kémia Doktori Iskola) 2020. augusztus 24.

Dr. Varga Norbert „Makromolekulás kolloidokból felépülő hatóanyaghordozó rendszerek tervezése” (Kémia Doktori Iskola) 2020. december 15.

Folyamatban (4):

Kovács Alexandra - (Kémia Doktori Iskola) negyedéves

Gombár Gyöngyi - (Kémia Doktori Iskola) negyedéves

Turcsányi Árpád - (Kémia Doktori Iskola) harmadéves

Seres László - (Kémia Doktori Iskola) másodéves

F. Várkonyi Egon - (Kémia Doktori Iskola) elsőéves


Elnyert pályázatok:

 • OTKA FK-131446 „Hangolható katalitikus és optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek” (2019-2023) - vezető kutató
 • MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport (2021 - 2026) - vezető kutató


Ipari és kutatási projektekben való részvétel

 • Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ERA-NET_HU_0-_PIMFCS-H Piezoelektromos anyagok funkcionalizálása az élelmiszer biztonsági vizsgálatokhoz. (2010-2012) - résztvevő kutató
 • Nemzeti Technológiai Program-TECH-09-A2-2009.0129 NANOSTER, Egészségre ártalmatlan sterilizáló szerek kifejlesztése, 2009-2012, - résztvevő kutató
 • Fraunhofer Institute (IFAM) Bréma, Németország (project number: 210510) Selektive Sensoren für die Detektion toxischer industrieller Chemikalien (TICs) und chemischer Kampfstoffe – „SenTIC” (2007-2011) - résztvevő kutató
 • OTKA K-73307 „Önszerveződő hibrid filmek előállítása nanoszerkezetű anyagokból” (2008-2012) - résztvevő kutató
 • OTKA K-73672 „Béta-amiloid peptidek aggregációja és kölcsönhatása fehérjékkel; új neuroprotektív vegyületek alkalmazása az Alzheimer-kór megelőzésére” (2008-2012) - résztvevő kutató
 • MTA Magyar-Horvát kétoldalú mobilitási pályázat 2011-2015 - résztvevő kutató
 • OTKA K-116362 „Optimalizált nanoplazmonika” (2015-2019) - résztvevő kutató
 • OTKA K-116323 „Nanohibrid rendszerek szintézise, azok szerkezeti és termodinamikai jellemzése szilárd-folyadék határfelületeken” (2015-2018) 2017. április 1-től - vezető kutató
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00013 - közreműködő kutató
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00034 - alprogramvezető
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00038 - alprogramvezető
 • GINOP-2.3.2-15-2016-00060 - alprogramvezető
 • 20391-3/2018/FEKUSTRAT - közreműködő kutatő
 • TUDFO/47138-1/2019-ITM - közreműködő kutatő
 • OTKA FK-131446 „Hangolható katalitikus és optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek” (2019-2023) - vezető kutató
 • MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport (2021 - 2026) - vezető kutató


Hazai és nemzetközi kapcsolatok/együttműködések

 • Prof. Matthias F. Kling (Max-Planck Institute of Quantum Optics, Garching, Germany)
 • Prof. Krzysztof Fitzner (AGH University of Science and Technology, Kracow, Poland)
 • Dr. Volker Zöllmer, Dr. Ingo Wirth (Fraunhofer Institute, Bremen, Germany)
 • Dr. Tajana Preocanin (Department of Chemistry, University of Zagreb, Zagreb, Croatia)
 • Dr. Csete Mária (SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)
 • Prof. Dr. Vécsei László (SZTE ÁOK Neurológiai Klinika)
 • Dr. Deák Andrea (MTA TTK, Szupramolekuláris Kémiai Kutatócsoport)
 • Prof. Dr. Kuzmann Ernő, Dr. Lázár Károly (ELTE Kémiai Intézet)
 • Dr. Magdalena Oćwieja (Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland)


Tagság

 • MTA Köztestületi Tag (2015), MTA Kolloidkémiai Munkabizottság tag (2015)
 • SZTE TTIK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsági tag (2017)


Scientometriai mutatók (mtmt.hu alapján, Csapó Edit, mtmt azonosító: 10019051)

Publikációk száma:90
Referált nemzetközi folyóiratban megjelent:85
Levelező szerzőként megjelentetett:35
Hazai kiadványban magyar nyelven:
3
Hazai kiadványban angol nyelven:
2
Konferencia közlemény:5
Hivatkozások:1406 (független: 1041)
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma:
334
H-index:
22
Oltalmi formák:2
Összesített impakt faktor:
402