Idén Csapó Edit kapta a SZTE Természettudományi és Informatikai Karának Tudományos Díját

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Tudományos Díja tudományos munkásság elismerésére szolgál. A Díjjal a kar azon teljes állású oktatói és kutatói ismerhetők el, akiknek a karon elért kutatási eredményei nemzetközileg is számottevők, vagy országosan kiemelkedő teljesítményként értékelhetők.

A Kar Tudományos Díját díjat Prof. Dr. Horváth Dezső dékán adta át a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának 2022. július 3-án megrendezett diplomaosztó ünnepségén (video).


A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Tudományos Díja tudományos munkásság elismerésére szolgál. Az elismerésben a Kar azon teljes állású oktatói és kutatói, valamint a Karon működő ELKH kutatócsoportok kutatói, illetve az SZTE Interdiszplináris Kutatásfejlesztési és Kiválósági Központ karhoz kötődő kutatói részesülhetnek, akiknek tíz évnél nem régebbi, döntően a karon elért kutatási eredményei nemzetközileg is számottevők, vagy országosan kiemelkedő teljesítményként értékelhetők. 

Csapó Edit 2009-ben posztdoktor kutatóként csatlakozott a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoportjához. 2017-től a tanszék egyetemi adjunktusaként oktatási feladatai mellett a Nanohibrid Struktúrák Kutatócsoport (2017-2021), majd 2021. novemberétől a MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport vezetője. Eredményes kutatási munkáiból több mint 70 tudományos cikk jelent meg rangos nemzetközi folyóiratokban, melyeket eddig 740 alkalommal idéztek független szerzők.

Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk az elismeréshez és sok sikert kívánunk a további munkához.

Az átadón készült videó