Omne trinum est perfectum

Torma Bianka elsőéves vegyész mesterszakos hallgató a 2023/24. tanév őszi féléve során elnyerte, a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, az SZTE Innovációs Díját a leginnovatívabb TDK munka kategóriában, valamit a Nagypál István Ösztöndíjat.

Torma Bianka 2020 szeptemberében kezdte meg egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Karán kémia alapszakos hallgatóként. A kar Kémiai Intézete által gondozott képzési programban már első éves hallgatóként lehetősége nyílt egy szabadon választható kurzus keretében betekintést nyerni az intézetben folyó kutatási munkákba. Ezek közül a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoportjában folyó kutatási munka keltette fel leginkább érdeklődését, így az év végén jelentkezett szakdolgozónak a Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus által vezetett Lendület Kutatócsoportba. 2022 tavaszán, közel egy félévvel a szakdolgozati kurzus felvétele előtt önszorgalomból megkezdte a fluoreszcens ezüst és arany nanoklaszterekkel kapcsolatos szakdolgozati munkáját. 

2022 nyarán lehetősége adódott hallgatói munkavégzés keretében megismerni a csoportban folyó más további kutatási témákat és az azokban alkalmazott kísérleti technikákat. Mindezek után a 2022 november 24-én megrendezésre került helyi Kémia TDK konferencián mutatta be „γ-globulin-Au/Ag nanoklaszterek: az ezüst tartalom hatása az optikai sajátságokra és a szenzorikai szelektivitásra” című dolgozatának eredményeit. A zsűri döntése alapján a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémia és Vegyipari Szekciójában 2023 áprilisában ezzel a kutatási munkával ismét megmérethette magát, majd azonos című szakdolgozatát a 2022/23 tanév májusában védte meg. 

A jól megérdemelt nyári pihenés után 2023/24 tanév szeptemberében folytatta tanulmányait a SZTE Kémia Intézetének vegyész mesterszakán. Az őszi félévben a képzési tervben szereplő projektmunka keretében a Dr. Enyedy Éva Anna tanszékvezető egyetemi docens által irányított MTA-SZTE Lendület Funkcionális Fémkomplexek Kutatócsoport munkájába nyert betekintést. Eközben az SZTE Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottságának 2023. júliusi döntése értelmében, Bianka elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj tíz hónapos támogatását. Az ösztöndíjat a mindenkori oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében adományozza a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. 


Tanulmányai közben Bianka időt szakított a „Nemesfém-alapú optikai szenzor szelektivitásának hangolása” című pályázatának elkészítésére, amelyet a SZTE Innovációs Díj pályázatára nyújtott be. 2023-ban az Innovációs Díjat 4 kategóriában osztotta ki a szakmai zsűri, ezek közül a leginnovatívabb TDK munka díjával Bianka pályázatát ismerték el. A pályázatban a neurodegeneratív betegségek korai felismerését célzó nanoszerkezetű szenzorokkal kapcsolatos kutatómunka került bemutatásra, amelyet Bianka Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus és Janóné Dr. Ungor Ditta Anita tudományos munkatárs témavezetése mellett kivitelezett.

Mielőtt a félév végeztével nekilátnánk az oktatók és hallgatók által egyaránt várva várt téli vizsgaidőszaknak, még egyszer kalapot kell emelnünk Bianka teljesítménye előtt.  A Szegedi TTK Öregdiák Alapítvány és az SZTE TTIK Kémiai Intézete 2023 októberében közösen meghirdette a Nagypál István Ösztöndíjprogramot, amellyel a tehetséges és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatókat ismerte el a szakmai zsűri. Kézenfekvő volt, hogy egy olyan kiemelkedő szorgalmú és tehetségű hallgató, mint Bianka pályázzon erre az elismerésre. Az intézetben tanuló hallgatótársai szintén kiváló adottságait ismerve az elismerés megszerzése azonban kutatócsoportunk tagjait is hatalmas büszkeséggel töltötte el. A 2023 november 24-én a Béke épület IV. emeleti Olvasójában megrendezett ünnepségen Bianka négy társával együtt vehette át a Nagypál István Ösztöndíjat. Külön öröm és megtiszteltetés ez számunkra hiszen több olyan kollégánk van, akinek annak idején Nagypál Tanár Úr tanított fizikai kémiát. Nem telik el hét anélkül, hogy valaki ne említené valamely belénk sulykolt intelmét a természettudományos gondolkodással, kutatással vagy oktatással kapcsolatban.  

Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk Biankának és családjának, valamint témavezetőiknek a kimagasló sikerekhez. Szeretettel és nagy reményekkel telve várjuk vissza mesterszakos diplomamunkája elkészítésére.