Különdíj a 2022/23-as tanév helyi TDK konferencia Gyógyszerésztudományi tagozatáról

Bogner József, IV. éves gyógyszerész hallgatónk különdíjban részesült a 2022. november 17-én megrendezett TDK konferencia Gyógyszerésztudományi Szekciójában

Megkésve bár, de annál nagyobb örömmel számokunk be arról, hogy Bogner József, IV. éves gyógyszerész hallgatónk sikeresen szerepelt a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar közösen megrendezett helyi TDK Konferenciáján. A helyi TDK konferencia 2022. november 17-én, az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében került megrendezésre. A négy szekcióba sorolt előadásokat a 18 tagú zsűri Dr. Hunyadi Attila intézetvezető egyetemi docens elnökletével szekciónként díjazta. József „Fehérje/poliszacharid-alapú kolloidális hordozó részecskék előállítása és lehetséges alkalmazásuk szemészeti célokra” című TDK dolgozatát a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén, a MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoportjában készítette. Kutatási feladatai és a dolgozat elkészítése során témavezetői, Juhászné Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus és Kovács Nikolett Alexandra PhD hallgató irányították és segítették munkáját. Kutatócsoportunk minden tagja nevében szívből gratulálunk Józsefnek és témavezetőinek az elismeréshez.