Újabb mérföldkő

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága, kémiatudomány tudományágban habilitált doktori címet adományozott Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktusnak

Mi alapján választunk? (kémia BSc / vegyész MSc)

Torma Bianka III. évf. kémia BSc- és F. Várkonyi Egon, II. évf. vegyész MSc hallgatóinkat arról kérdeztem, mi alapján választották szakdolgozat, illetve diplomamunka munkát témájúakat és témavezetőjüket?

Nanoklaszterekkel és liposzómákkal szerepeltünk a helyi Kémia TDK konferencián

Torma Bianka és F. Várkonyi Egon képviselte kutatócsoportunkat a TDK konferencia Szerves kémia / Biokémia szekciójában

Különdíj a 2022/23-as tanév helyi TDK konferencia Gyógyszerésztudományi tagozatáról

Bogner József, IV. éves gyógyszerész hallgatónk különdíjban részesült a 2022. november 17-én megrendezett TDK konferencia Gyógyszerésztudományi Szekciójában

Újabb Bolyai-ösztöndíjas kutatóval büszkélkedhetünk

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyer Janóné Dr. Ungor Ditta Anita a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén működő MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport tudományos munkatársa