Varga Norbert doktori védése

2020. december 15-én Norbert sikeresen védte meg „Makromolekulás kolloidokból felépülő hatóanyaghordozó rendszerek tervezése” című doktori értekezését.

A micellák erejével

Seres László I. évf. vegyész MSc szakos hallgatónk a 2020. évi őszi Tudományos Diákköri Konferencia Kémia II. szekciójában I. helyezésben részesült

Jobb később mint soha

Seres László első évfolyamos vegyész mesterszakos hallgató személyében újabb ÚNKP nyertest üdvözölhetünk a csoportban.

A jövő megmentői

Arany nanorészecskékkel jár a betegségek nyomában a magyar kutatónő

Aranykréta Díj

A Természettudományi és Informatikai Kar Kari Tanácsa a 2020. június 19-ei ülésén a TTIK hallgatóinak szavazata alapján kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkájának elismeréseként a Természettudományi és Informatikai Kar Aranykréta Díját adományozta Juhászné Dr. Csapó Editnek, a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék adjunktusának.